ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
     
 

Murat Bey BALTA
İl Milli Eğitim Müdürü

 

 
 

Doğan İLHAN
Milli Eğitim Şube Müdürü

 

   
  ANKARA BÖLGE OFİSİ  
       
 

Dr. M. Rıdvan ÖZEL
Bölge Yöneticisi

 

ridvanozel@hotmail.com
(+90 312) 215 10 63/13

 

Feden KOCATÜRK
Eş Uzman

 

feden03@hotmail.com,
(+90 312) 215 10 63/18
 

Murat KAMAN
Eş Uzman

 

mkaman@hotmail.com, mkaman40@gmail.com
(+90 312) 215 10 63/17
 

Eyüp GÖZÜTOK
Eş Uzman

 

gozutoke@hotmail.com
(+90 312) 215 10 63/16
 

Mehmet BOZ
Eş Uzman

 


bozmehmet_7@hotmail.com

(+90 312) 215 10 63/14

 

Dr. Ufuk YÜZÜNCÜ
Pilot Projeler Koordinatoru


ufukyuzuncu@yahoo.com
 
 

Zeynep ÖZCAN
İdari ve Mali Asistan

 

zozcan@meb.gov.tr, zeynep_ozcn@yahoo.com
(+90 312) 215 10 63 /11
 
  İletişim Adresi


No: 15, Abant Sokak, Gazi Mahallesi, Ankara
(4. Akşam Sanat Okulu Misafirhanesi Zemin Kat)
Tel: (+90 312) 215 10 63 - 66   Fax: 212 93 02  http://megepankara.meb.gov.tr