Page: 1 2
  Toplantı yeri Tarihi Konusu Dökümanları
         
         
Kayseri
14 Nisan 2005
BDK Bölge Danışma Kurulu Toplantısı
Karabük
10 Mart 2005
STK Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı
Ankara
22 Subat 2005
STK Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı
Konya
04 Ocak 2005
STK Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı
Zonguldak
26 Kasım 2005
BDK Bölge Danışma Kurulu Toplantısı